IPster's verantwoording

Wat is onze Sociale Impact?

IPster vindt het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Wij willen onze klanten laten zien dat ondernemen en maatschappelijke verantwoording makkelijk samen kunnen gaan.

Social Return

We investeren in maatschappelijke waarde door kansen te creëren voor kwetsbare groepen in onze regio, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om sociale impact te realiseren door middel van werkgelegenheid, opleiding en andere vormen van ondersteuning, waardoor deze groepen weer actief kunnen deelnemen aan het economische en sociale leven. In onze scale-up creëren we bewust ruimte voor deze initiatieven.

Maatschappelijke verantwoording

Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen laat zien dat we niet alleen gericht zijn op winst, maar ook op het maken van een positieve impact op de samenleving en het milieu. Dit betekent dat we duurzame en ethische bedrijfspraktijken omarmen, zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en actief bijdragen aan lokale gemeenschappen. Door te kiezen voor IPster, kiest u voor kwaliteit én voor een verantwoorde toekomst. Samen maken we het verschil.

Stichting Colours of our Hearts

Communicatie lijkt eenvoudig maar in de praktijk blijkt dit vaak een uitdaging.

"We leren communiceren op school door onze moedertaal te leren, maar wat is nu de taal van de emotie? Wat hebben we daarover geleerd en hoe zou de wereld eruitzien als we onze emoties kunnen verwoorden en durven te uiten? Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het voelen en juist kunnen verwoorden van je emoties een uitdaging op zich is. Veel problemen in de wereld ontstaan door niet uitgesproken gevoelens en de daarbij behorende emoties. Het onvermogen om emoties adequaat te communiceren leidt vaak tot misverstanden, conflicten en zelfs langdurige wrok.

Als communicatieplatform hebben wij ons verbonden aan de Stichting Colours of our Heart omdat zij lesmaterialen ontwikkelen voor scholen waarmee kinderen leren hun emoties te begrijpen en te uiten. Kinderen zijn de basis van onze samenleving; elke nieuwe generatie biedt de kans op een betere toekomst. Hoe mooi zou het zijn als kinderen over de hele wereld het cadeau ontvangen om te leren communiceren met en over hun emoties?

De Stichting Colours of our Heart helpt kinderen de taal van emotie te leren. Dit zorgt voor een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen om hun gevoelens te delen, waardoor pestgedrag vermindert en empathie en begrip toenemen. Het is bewezen dat kinderen die hun emoties kunnen uiten en begrijpen, beter in staat zijn om relaties op te bouwen, conflicten op te lossen en hun mentale welzijn verbeteren.

Door ons te verbinden met deze stichting, ondersteunen wij een initiatief dat bijdraagt aan een fundament van emotionele intelligentie in onze samenleving. Dit heeft een positieve invloed op de toekomst van onze samenleving als geheel. Het bevorderen van emotionele ontwikkeling zorgt voor een wereld waarin mensen meer begrip en compassie voor elkaar hebben, wat leidt tot minder conflicten en een meer harmonieuze samenleving.

Bij IPster geloven we dat communicatie de sleutel is tot begrip en verbinding. Daarom zijn we trots op onze samenwerking met de Stichting Colours of our Heart, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan een wereld waarin iedereen, vanaf jonge leeftijd, leert hoe belangrijk het is om emoties te kunnen verwoorden en durven te uiten. Onze structurele financiële steun aan deze stichting is een investering in een betere, meer empathische toekomstige samenleving."

Richard van Rijnsbergen, CEO-Founder IPster

Bezoek de website van Colours of our Heart