Privacyverklaring

Privacy van gebruikers en klanten is bij ons prioriteit nummer één. Lees hier wat we daarvoor doen.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens 

Wij vinden het belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed worden beschermd. Hiervoor hebben we beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens goed te beschermen, zo hebben we o.a. fysieke toegangsbeveiliging, wachtwoorden, firewall beveiliging maar ook regels die gelden voor alle medewerkers van Ipster met betrekking tot geheimhouding 

Alle medewerkers van Ipster tekenen een geheimhoudingsplicht dit ter bescherming van klant en Ipster gegevens. 

Persoonsgegevens die door Ipster worden verwerkt 

Daarnaast gaan wij vertrouwelijk om met persoonsgegevens en voldoen wij aan de voorwaarden van de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ipster verwerkt enkel onderstaande gegevens voor het beantwoorden van vragen en klachten, statistieken, en voor het ontwikkelen en/of verbeteren van onze dienst. Indien anders zal dit schriftelijk gevraagd en vastgelegd worden aan klant.

  • Bedrijfsnaam 

  • Adresgegevens (postcode, huisnummer, plaats)

  • Telefoonnummers 

  • Contactgegevens die aan ons zijn doorgegeven 

  • E-mailadressen 

  • Bankgegevens  

  • Klantnummer 

  • KVK gegevens 

  • Facturering gegevens

Worden er gegevens doorgespeeld naar derde landen? 

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese unie (EU) en de EER. Wanneer persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de EU en de EER zorgen wij ervoor dat er een passend beschermingsniveau is.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houd Ipster rekening met wat wettelijk is toegestaan en wat de bewaartermijn plicht is. Na afloop van het termijn zal Ipster gegevens verwijderen dan wel niet anonimiseren.

Klaar voor de start?
Boek een demo

Ipster combineert de voordelen van een standaard oplossing met die van een maatwerk toepassing. Daarom ben je bij ons binnen 48 uur online met een robuust callcenter.